KONTAKT

Kontaktný formulár

  Ak ste človek, vyberte obrázok dom.

  Bankové spojenie

  Mbank
  IBAN : SK59 8360 5207 0042 0577 0699

   

  Orgán dozoru

  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
  e-mail: ke@soi.sk