KONTAKT

Kontaktný formulár

Bankové spojenie

Mbank
IBAN : SK59 8360 5207 0042 0577 0699

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk